Výpočet BMI

Hodnota BMI (body mass index) se vypočítává pomocí následujícího vzorce:
BMI = hmotnost (kg) / (výška (m))*2
1.Nejprve si změřte svou hmotnost v kilogramech.
2.Poté změřte svou výšku v metrech.
3.Vypočítejte druhou mocninu vaší výšky (výška^2).
4.Vydělte svoji hmotnost v kilogramech hodnotou druhé mocniny vaší výšky.

Například, pokud vážíte 70 kg a měříte 1,75 m:
BMI = 70 kg / (1,75 m)*2
BMI = 70 kg / 3,0625 m*2
BMI ≈ 22,86
Výsledek vám poskytne hodnotu BMI, která vyjadřuje poměr mezi vaší hmotností a výškou a slouží jako ukazatel tělesného složení.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp