Příspěvky zdravotních pojišťoven

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NABÍZÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM V ROCE 2023 RŮZNÉ PŘÍSPĚVKY NA NÁKUP POMŮCEK PRO DIABETICKÉ PACIENTY.

Pro diabetického pacienta je co nejčastější selfmonitoring tím základním krokem pro
zlepšení kompenzace onemocnění.

Využijte této možnosti!

Pokud potřebujete poradit nebo si nejste jisti správným postupem pro čerpání příspěvku,
kontaktujte, prosíme, svoji pojišťovnu.

Níže přidáváme stručný přehled některých příspěvků zdravotních pojišťoven, které Vám
mohou snížit finanční náklady na Vaši péči:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP přispívá až 3 000 Kč ročně na pomůcky pro diabetické pacienty. Mimo
ostatních se jedná o glukometr (nad rámec hrazeného ze zdr. pojištění)
a příslušenství ke glukometrům (jehly, test. proužky pro stanovení hodnot
glukózy/ketonů v krvi a odběrová pera).

Více informací o čerpání příspěvků naleznete na webové stránce:
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/diabetesmellitus

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

ZPMV přispívá ročně až 500 Kč na vyšetření hladiny glukózy v krvi u
pojištěnce, který se s diabetem ještě neléčí. Také přispívá dětem 1 500 Kč
a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů, a to
na nákup zdravotnických prostředků, které souvisejí s diabetem např. na
glukometr, diagnostické proužky z krve nebo moči a jehly k inzulínovým
perům.

Více informací o čerpání bonusů naleznete na webové stránce:
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/prevence-cukrovkydiabetes-
mellitus

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP zvýšila příspěvek pro diabetické pacienty oproti loňskému roku na
2 000 Kč u dětí a 1 000 Kč u dospělých. Je určen kromě jiného na veškeré
produkty pro diabetiky z lékárny nebo prodejny zdravotnických potřeb
nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění např. na diagnostické
proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, jehly a glukometr.

Více informací o čerpání výhod preventivních programů naleznete na webové stránce:
https://cpzp.cz/preventivni-programy

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

OZP nabízí svým pojištěncům s jejich Vitakartou možnost čerpat bonus
až 10 000 Kč na pomůcky pro diabetické pacienty.

Více informací o čerpání benefitů naleznete na webové stránce:
https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp