Kmitočtová ladička

650 

včetně DPH

Materiál: leštěný hliník
Typ: kmitočtové ladičky

Kmitočtová ladící vidlička pro vyšetření sluchové a vibrační citlivosti pacientů. Ladička je nastavena na frekvenci 128 cyklů za sekundu.

Kvalitní zpracování a lehkost leštěného hliníku vám usnadní vaši práci.

Mějte spokojené pacienty i díky hygienické čistotě ve vaší ordinaci, s našimi čistícími prostředky to bude hračka.

Ladičku lze použít k vyšetření diabetické nohy.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Souhlas

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo poskytovat zdravotní služby anebo zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.