Wellion CLEVER

včetně DPH

Analyzátor HbA1c CLEVER umožňuje profesionálním pracovníkům ve zdravotnictví automaticky a moderním způsobem měřit hodnotu glykovaného hemoglobinu (dlouhodobou glykémii). Každý z prvků tohoto přístroje přispívá k přesné a rychlé detekci hodnot HbA1c. Jednotlivé kroky testování provází unikátní hlasová funkce, což maximálně usnadňuje manipulaci s přístrojem. Konstrukce přístroje zajišťuje jak vysokou výkonnost, tak nízké provozní náklady.

Analyzátor HbA1c Wellion CLEVER umožňuje změřit hodnotu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) během
pouhých 5 minut a ze vzorku krve o objemu pouhých 3 mikrolitrů přímo v lékařské ordinaci, lékárně či jiném
zdravotnickém zařízení.

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Návod k obsluze

Doporučené pokyny