Wellion WAVE

484 

včetně DPH

Klasifikace krevního tlaku dle WHO (Světové zdravotnické organizace) Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.

Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a s bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.

Proč si doma měřit svůj krevní tlak?

Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy cizího prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně přínosů vytvoření databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.