Wellion NEWTON GDH-FAD (BTE)

500 

včetně DPH

Systém monitorování glykémie (koncentrace glukózy v krvi) Wellion NEWTON GDH-FAD* umožňuje získat spolehlivé hodnoty měření z kapilární nebo žilní plné krve. Přístroj je určen jak pro profesionální použití ve zdravotnických zařízeních, tak pro použití pacienty s diabetem při samotestování. Výsledky testů ovšem slouží pouze jen jako pomocné informace, nikoli jako důkazy pro stanovení klinické diagnózy. Glukometr Wellion NEWTON GDH-FAD* lze užívat pro zjišťování hodnot glykémie u osob všech věkových skupin, včetně novorozenců.

Testovací proužky k měření glykémie Wellion NEWTON GDH-FAD* obsahují chemické reagencie. Po vložení testovacího proužku do příslušného portu a aplikaci krevního vzorku se krev automaticky vsákne do testovacího okénka. Při tom je generován transientní elektrický signál, který přístroj detekuje a na jeho základě kalkuluje správnou koncentraci glukózy v krvi. Výsledná hodnota se zobrazí na displeji přístroje.

Testovací souprava Wellion NEWTON GDH-FAD obsahuje následující položky:

Glukometr Wellion NEWTON GDH-FAD včetně baterií*
10 testovacích proužků Wellion NEWTON GDH-FAD*
Odběrové pero Wellion PRO2**
10 lancet Wellion**
Kompaktní plastové pouzdro
Instrukční manuál
Srozumitelný úvodní průvodce postupem měření

*) Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.
**) Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.