Wellion CALLA Light

487 

včetně DPH

Wellion CALLA Light – Obsah sady

Wellion CALLA Light
1 pouzdro
1 Wellion autolanceta
10 Wellion lancet
10 Wellion testovacích proužků

 

Moderní design, snadné zacházení

Šikovný, se zvláštním tvarem, perfektně čitelným displejem, neklouzavým povrchem. Navíc s praktickými vlastnostmi usnadňuje život diabetikům.

Vůbec poprvé lze zobrazovat průměry za 1, 7, 14, 30, 60 a 90 dnů. Tyto informace napomáhají lékaři i pacientovi lépe vyhodnocovat hladiny cukru v krvi.

Uživatel může nastavit 3 různé druhy alarmu jako upomínky na měření hladiny cukru v krvi. Dále si může pacient nastavit limity hladiny cukru v krvi. Všechny výsledky, které překročí tyto limity, jsou na displeji vyznačeny. Tyto alarmy hypo a hyperglykemických stavů jsou takto pro pacienta citlivější a přispívají k tomu, že pacient udělá správné kroky k nápravě tohoto stavu.

Paměť glukometru Wellion CALLA Light může obsahovat posledních 500 výsledků včetně data a času měření. Jsou snadno přístupné ovládacími tlačítky.

Díky silnému podsvícení a velkým číslicím jsou výsledky na displeji velmi snadno čitelné. Tato výrazná čitelnost usnadňuje diabetikům každodenní život.

 

Měření:
Stiskem tlačítka „START“ uvidíte postup měření. Jakmile se na displeji zobrazí výsledek, uvidíte blikající symbol jablka, to je značka jídla. Šipkami můžete zvolit označení „před jídlem“ (celé jablko), „po jídle“ (ohryzek jablka) anebo bez symbolu (bez označení). Jakmile zvolíte symbol označení, potvrdíte volbu tlačítkem OK. Výsledek se uloží se zvolenou značkou. Stiskem „OFF“ glukometr vypnete.

Paměť:
Stiskněte a držte tlačítko OK, až uvidíte symbol „mem“ (3 vteřiny). Tím vstoupíte do paměti glukometru. Zde si můžete šipkami prohlížet výsledky. Dalším stiskem tlačítka OK uvidíte denní průměry. Opět můžete šipkami prohlížet jednotlivé průměry.

Nastavení:
Stiskněte a držte tlačítko OK, až uvidíte blikající datum (5 vteřin). Šipkami můžete procházet nastavení data a času. Stiskem OK nastavení potvrdíte.

 

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Návod k použití