Wellion BONA

včetně DPH

Analyzátor HbA1c Wellion Bona je příruční zařízení umožňující rychlé a snadné měření hodnot HbA1c v lékařských ordinacích, lékárnách a zdravotnických zařízeních (schváleno výhradně pro měření HbA1c profesionálními zdravotnickými pracovníky). Všechny jeho součásti – od vlastní funkce až po uchovávání jednotlivých komponentů testovací soupravy – napomáhají významnému zjednodušení měření HbA1c v rutinní praxi.

Měření lze provést okamžitě, zjištěná hodnota HbA1c je vytištěna během 5 minut, a vy tak můžete se svým lékařem o výsledku diskutovat. Pro všechny zúčastněné to znamená velkou úsporu času.
Hodnota HbA1c stanovuje tzv. “dlouhý cukr” (glykovaný hemoglobin) a představuje jeden ze základních parametrů zdravotního stavu. Je proto třeba měřit jej pravidelně. Zejména u osob s diabetem by mělo být měření prováděno každé tři měsíce, u osob bez diabetu pak minimálně jednou ročně při pravidelné zdravotní prohlídce.

Zatímco každodenní měření stanovuje pouze okamžitou glykemii (koncentraci glukózy v krvi), hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c odráží průměrnou koncentraci glukózy v uplynulých 8 – 12 týdnech.

Cílové a hraniční hodnoty 1,2
Nepřítomnost diabetes mellitus: < 5,7 % (39 mmol/mol)
Zvýšené riziko diabetes mellitus: ≥ 5,7 % až ≤ 6,4 % (39 až 46 mmol/mol)
Manifestní diabetes mellitus: ≥ 6,5 % (48 mmol/mol)
Cílové hodnoty pro osoby s diabetem: 6,5 – 8 % (48 – 64 mmol/mol), v závislosti na typu, závažnosti, trvání a způsobu léčby onemocnění

Okamžité změření “dlouhého cukru” přímo na místě
Hodnoty vašeho HbA1c lze zjistit přímo na místě v lékařově ordinaci nebo v lékárně    

Stačí jedna návštěva  
Výsledky měření obdržíte přímo a okamžitě, aniž byste museli kvůli jejich prodiskutování podnikat další návštěvu! 

Flexibilní prevence pomocí screeningového vyšetření v trvání pouhých 5 minut
Znáte hodnotu svého HbA1c (glykovaného hemoglobinu)? Počet lidí s diabetem se v současnosti v České republice blíží již 1 milionu – nejméně u třetiny z nich je zatím choroba nediagnostikována. Nechte si proto co nejdříve od svého lékaře či farmaceuta změřit hodnotu svého HbA1c a začněte se včas aktivně starat o své zdraví.  

Garance úspory času
Precizní výsledek během pouhých 5 minut, Analyzátor HbA1c Wellion BONA       

Výsledek měření okamžitě k dispozici
Zjištěnou hodnotu HbA1c lze jednoduše okamžitě vytisknout na tiskárně Wellion BONA, takže si výsledek můžete odnést s sebou. 

Možnost rychlého rozhodování na základě okamžitých výsledků pomáhá zdokonalit a zkvalitnit léčbu
Možnost okamžitého získání výsledku dovoluje rychle společně s lékařem rychle provést analýzu vašeho stavu a individuálně upravit vaši léčbu. 

Analyzátor HbA1c Wellion BONA je schválen k měření HbA1c profesionálními zdravotnickými pracovníky a umožňuje spolehlivé a rychlé zjišťování hodnot HbA1c ve všech zdravotnických zařízeních, lékařských ordinacích i lékárnách.

Analyzátor HbA1c Wellion Bona poskytuje měření “dlouhého cukru” během pouhých 5 minut!
– K dosažení cíle postačí pět minut a tři kroky
– Příruční rozměry analyzátoru poskytují maximální flexibilitu měření – lékař je může provádět jak ve své ordinaci, tak při návštěvě ve vaší domácnosti
– Jednoduchá procedura měření – každý krok je provázen hlasovými pokyny
Minimální úsilí, perfektní výsledek
– Vysoká přesnost měření, ověřená dvojí certifikací – NGSP a IFCC
– Maximální preciznost s CV < 3 % při použití vzorku pouhých 3 mikrolitrů krve
– Žádná interference s dalšími variantami hemoglobin (Hb) I nestabilními formami Hb

Další funkce
– Automatické ukládání výsledků, data a času do paměti
– Kapacita paměti = 1 000 měření
– Funkce Bluetooth pro zpracování dat

Dobíjecí lithiová baterie 3,7 V
Barva: černá a bílá
Rozměry: 125 x 65 x 22 mm
Hmotnost: 98g
Rozmezí měřených hodnot: 4 – 14 % (20 – 130 mmol/mol)
Doba měření: 5 minut
Objem vzorku: cca 3µl
Rozmezí měřených hodnot: 4 – 14 % (20 – 130 mmol/mol)
Kalibrace: pomocí kalibračního kódového čipu (dodáván spolu s testovací soupravou) – není nutná žádná další kalibrace
Princip měření: Boronátová afinitní chromatografie (s kolonou kyseliny boronové)

Odkazy:
1. Výsledky měření HbA1c jsou udávány v % dle NGSP nebo v mmol/mol dle IFCC.    
Možnost konverze hodnot HbA1c mezi jednotkami v % dle NGSP a v mmol/mol dle IFCC: HbA1c (%) = 0,09148.HbA1c (mmol/mol) + 2,152    
NGSP = National Glycohemoglobin Standardization Program – Národní program standardizace měření glykohemoglobinu    
IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine -Mezinárodní federace klinické biochemie a laboratorní medicíny

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Zvolte formu zdravotního poukazu

Souhlas

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo poskytovat zdravotní služby anebo zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Mám papírový zdravotní poukaz

Mám ePoukaz