Wellion BONA

včetně DPH

Analyzátor HbA1c Wellion Bona je příruční zařízení umožňující rychlé a snadné měření hodnot HbA1c v lékařských ordinacích, lékárnách a zdravotnických zařízeních (schváleno výhradně pro měření HbA1c profesionálními zdravotnickými pracovníky). Všechny jeho součásti – od vlastní funkce až po uchovávání jednotlivých komponentů testovací soupravy – napomáhají významnému zjednodušení měření HbA1c v rutinní praxi.

Měření lze provést okamžitě, zjištěná hodnota HbA1c je vytištěna během 5 minut, a vy tak můžete se svým lékařem o výsledku diskutovat. Pro všechny zúčastněné to znamená velkou úsporu času.
Hodnota HbA1c stanovuje tzv. “dlouhý cukr” (glykovaný hemoglobin) a představuje jeden ze základních parametrů zdravotního stavu. Je proto třeba měřit jej pravidelně. Zejména u osob s diabetem by mělo být měření prováděno každé tři měsíce, u osob bez diabetu pak minimálně jednou ročně při pravidelné zdravotní prohlídce.

Zatímco každodenní měření stanovuje pouze okamžitou glykemii (koncentraci glukózy v krvi), hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c odráží průměrnou koncentraci glukózy v uplynulých 8 – 12 týdnech.

Cílové a hraniční hodnoty 1,2
Nepřítomnost diabetes mellitus: < 5,7 % (39 mmol/mol)
Zvýšené riziko diabetes mellitus: ≥ 5,7 % až ≤ 6,4 % (39 až 46 mmol/mol)
Manifestní diabetes mellitus: ≥ 6,5 % (48 mmol/mol)
Cílové hodnoty pro osoby s diabetem: 6,5 – 8 % (48 – 64 mmol/mol), v závislosti na typu, závažnosti, trvání a způsobu léčby onemocnění

Okamžité změření “dlouhého cukru” přímo na místě
Hodnoty vašeho HbA1c lze zjistit přímo na místě v lékařově ordinaci nebo v lékárně    

Stačí jedna návštěva  
Výsledky měření obdržíte přímo a okamžitě, aniž byste museli kvůli jejich prodiskutování podnikat další návštěvu! 

Flexibilní prevence pomocí screeningového vyšetření v trvání pouhých 5 minut
Znáte hodnotu svého HbA1c (glykovaného hemoglobinu)? Počet lidí s diabetem se v současnosti v České republice blíží již 1 milionu – nejméně u třetiny z nich je zatím choroba nediagnostikována. Nechte si proto co nejdříve od svého lékaře či farmaceuta změřit hodnotu svého HbA1c a začněte se včas aktivně starat o své zdraví.  

Garance úspory času
Precizní výsledek během pouhých 5 minut, Analyzátor HbA1c Wellion BONA       

Výsledek měření okamžitě k dispozici
Zjištěnou hodnotu HbA1c lze jednoduše okamžitě vytisknout na tiskárně Wellion BONA, takže si výsledek můžete odnést s sebou. 

Možnost rychlého rozhodování na základě okamžitých výsledků pomáhá zdokonalit a zkvalitnit léčbu
Možnost okamžitého získání výsledku dovoluje rychle společně s lékařem rychle provést analýzu vašeho stavu a individuálně upravit vaši léčbu. 

Analyzátor HbA1c Wellion BONA je schválen k měření HbA1c profesionálními zdravotnickými pracovníky a umožňuje spolehlivé a rychlé zjišťování hodnot HbA1c ve všech zdravotnických zařízeních, lékařských ordinacích i lékárnách.

Analyzátor HbA1c Wellion Bona poskytuje měření “dlouhého cukru” během pouhých 5 minut!
– K dosažení cíle postačí pět minut a tři kroky
– Příruční rozměry analyzátoru poskytují maximální flexibilitu měření – lékař je může provádět jak ve své ordinaci, tak při návštěvě ve vaší domácnosti
– Jednoduchá procedura měření – každý krok je provázen hlasovými pokyny
Minimální úsilí, perfektní výsledek
– Vysoká přesnost měření, ověřená dvojí certifikací – NGSP a IFCC
– Maximální preciznost s CV < 3 % při použití vzorku pouhých 3 mikrolitrů krve
– Žádná interference s dalšími variantami hemoglobin (Hb) I nestabilními formami Hb

Další funkce
– Automatické ukládání výsledků, data a času do paměti
– Kapacita paměti = 1 000 měření
– Funkce Bluetooth pro zpracování dat

Dobíjecí lithiová baterie 3,7 V
Barva: černá a bílá
Rozměry: 125 x 65 x 22 mm
Hmotnost: 98g
Rozmezí měřených hodnot: 4 – 14 % (20 – 130 mmol/mol)
Doba měření: 5 minut
Objem vzorku: cca 3µl
Rozmezí měřených hodnot: 4 – 14 % (20 – 130 mmol/mol)
Kalibrace: pomocí kalibračního kódového čipu (dodáván spolu s testovací soupravou) – není nutná žádná další kalibrace
Princip měření: Boronátová afinitní chromatografie (s kolonou kyseliny boronové)

Odkazy:
1. Výsledky měření HbA1c jsou udávány v % dle NGSP nebo v mmol/mol dle IFCC.    
Možnost konverze hodnot HbA1c mezi jednotkami v % dle NGSP a v mmol/mol dle IFCC: HbA1c (%) = 0,09148.HbA1c (mmol/mol) + 2,152    
NGSP = National Glycohemoglobin Standardization Program – Národní program standardizace měření glykohemoglobinu    
IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine -Mezinárodní federace klinické biochemie a laboratorní medicíny

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.