TIP THERM

920 

včetně DPH

TIP THERM® je včasný diagnostický přístroj pro symetrickou polyneuropatii, který měří
citlivost pokožky na teplotu.

TIP THERM® byl vyvinutý, aby poskytl klinickému lékaři a
pacientovi pohodlnou a snadno použitelnou metodu pro testování.

Funguje až do teploty 23 °C / 73,4° F.

TIP THERM® je vyroben ze speciálního polymeru a kovových slitin. Strana z polymeru je
pocitově teplejší a strana z kovové slitiny chladnější v důsledku tepelné vodivosti materiálů.

 

TIP THERM® je ideální pro testování citlivosti na teplotu.

Není závislý na externích zdrojích napájení, je prakticky nezničitelný, snadno se s ním manipuluje a je dostatečně malý a lehký,
aby se vešel do kapsy saka nebo pracovního obleku. Nejvýznamnější je však fakt, že TIP

THERM® byl schválený (Spraul 1995).

Díky svým fyzikálním charakteristikám zaručuje tento neuvěřitelně jednoduchý přístroj reprodukovatelné výsledky testů

při okolní teplotě do 20 stupňů Celsia.

 

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

 

Návod TIP THERM

Souhlas

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo poskytovat zdravotní služby anebo zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.