Testovací proužky Wellion NEWTON 50ks

292 

včetně DPH

Testovací proužky Wellion NEWTON jsou určené pro použití s glukometrem Wellion NEWTON GDH-FAD* pro stanovení glykémie (koncentrace glukózy v krvi). Glukometr Wellion NEWTON GDH-FAD* umožňuje získat spolehlivé hodnoty měření z kapilární nebo žilní plné krve. Přístroj je určen jak pro profesionální použití ve zdravotnických zařízeních, tak pro použití pacienty s diabetem při samotestování. Výsledky testů ovšem slouží pouze jen jako pomocné informace, nikoli jako důkazy pro stanovení klinické diagnózy. Glukometr Wellion NEWTON GDH-FAD* lze užívat pro zjišťování hodnot glykémie u osob všech věkových skupin, včetně novorozenců.

Testovací proužky k měření glykémie Wellion NEWTON GDH-FAD* obsahují chemické reagencie. Po vložení testovacího proužku do příslušného portu a aplikaci krevního vzorku se krev automaticky vsákne do testovacího okénka. Při tom je generován transientní elektrický signál, který přístroj detekuje a na jeho základě kalkuluje správnou koncentraci glukózy v krvi. Výsledná hodnota se zobrazí na displeji přístroje.

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Návod k použití

Zvolte formu zdravotního poukazu

Mám papírový zdravotní poukaz

Mám ePoukaz