Testovací proužky Wellion LUNA UA 10ks

554 

včetně DPH

Testovací proužky Wellion LUNA představují technologicky vyspělý výrobek. Proužky jsou tvořeny ve velmi složitém výrobním procesu, kdy je na nosič postupně nanášeno několik vrstev reagentů a měřících elektrod. Ve styku se vzorkem krve dochází k reakcím generujícím elektrické proudy, které měřící část přístroje konvertuje v hodnoty obsahu kyseliny močové v krevním vzorku. Předmětná technologie umožňuje měření obsahu kyseliny močové v krvi pomocí automatického  kódování, které zjednodušuje obsluhu přístroje.

Jako dodavatel jsme zcela záměrně rozhodli o velikosti a tvaru testovacích proužků tak, aby se vyznačovaly snadnou a zdravotně bezpečnou manipulací, skladováním a nezávadnou likvidací použitých proužků. Zajistili jsme, aby proužek byl právě tak dlouhý, aby při byla při měření zajištěna dostatečná vzdálenost mezi krevním vzorkem a tělem měřícího přístroje (zamezení kontaminace), zároveň, aby  nasávací hrana proužku snadno odebírala vzorek krve.  K použití s přístrojem Wellion LUNA Trio.

10 kusů testovacích proužků v balení

 

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Návod k použití

Zvolte formu zdravotního poukazu

Mám papírový zdravotní poukaz

Mám ePoukaz