Testovací proužky LUNA CHOL – pro měření cholesterolu

360 620 

včetně DPH

Testovací proužky Wellion LUNA jsou dokonalý technologický výrobek. Proužky se vyrábějí v několika různých vrstvách obsahujících elektrody, které byly na proužek naneseny speciální technologií. Během měření je generován elektrický proud, který je přepočítán a zobrazen na displeji přístroje jako obsah cholesterolu v krvi.

Automatická kódovací technologie usnadňuje měření cholesterolu.

Během vývoje testovacích proužků Wellion LUNA jsme se snažili vyrobit testovací proužky vhodné velikosti, umožňující tak snadné vyjímání proužků z nádobky a jejich jednoduché vložení do testovací štěrbiny přístroje.

Konec testovacího proužku, který nasává kapku krve do reakční zóny, je dostatečně vzdálen od samotného přístroje. Tím se zabrání potřísnění přístroje krví. K použití s přístrojem Wellion LUNA.

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Návod k použití