Monofilament Gima

782 

včetně DPH

Monofilament je nástroj pro předběžnou diagnostiku senzorické neuropatie, která může být způsobena např. cukrovkou. Noha je jednou z částí těla, která je postižena poškozením způsobeným neuropatií, protože je ohroženo periferní smyslové vnímání; monofilament dokáže detekovat pacientovu schopnost vnímat mírné tlaky.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Souhlas

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo poskytovat zdravotní služby anebo zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.