Péče o zdraví
WellionWAVE

Wellion WAVE

 

Monitor krevního tlaku v náramkovém / manžetovém provedení.

Klasifikace krevního tlaku dle WHO (Světové zdravotnické organizace) Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.

Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a s bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.

Proč si doma měřit svůj krevní tlak?

Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy cizího prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně přínosů vytvoření databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.

KONTAKT

12 + 14 =

Elekta, s.r.o. – a MED TRUST company
V Braňce 262
CZ-252 17 Tachlovice
Tel.: +420 277 / 015 000
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz / www.wellion.cz