Sleva!

Wellion WAVE Professional

1280 

včetně DPH

Přístroj na měření krevního tlaku manžetovým snímačem na horní části paže pacienta
Klasifikace krevního tlaku dle WHO

Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.

Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.

Proč si doma měřit svůj krevní tlak?

Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně vytvoření vlastní databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

Souhlas

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo poskytovat zdravotní služby anebo zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.