Testovací proužky
WellionGALILEOcompact

Wellion TESTOVACÍ PROUŽKY WELLION LUNA UA 10KS

 

Testovací proužky Wellion LUNA představují technologicky vyspělý výrobek. Proužky jsou tvořeny ve velmi složitém výrobním procesu, kdy je na nosič postupně nanášeno několik vrstev reagentů a měřících elektrod. Ve styku se vzorkem krve dochází k reakcím generujícím elektrické proudy, které měřící část přístroje konvertuje v hodnoty obsahu kyseliny močové v krevním vzorku. Předmětná technologie umožňuje měření obsahu kyseliny močové v krvi pomocí automatického kódování, které zjednodušuje obsluhu přístroje.

Jako dodavatel jsme zcela záměrně rozhodli o velikosti a tvaru testovacích proužků tak, aby se vyznačovaly snadnou a zdravotně bezpečnou manipulací, skladováním a nezávadnou likvidací použitých proužků. Zajistili jsme, aby proužek byl právě tak dlouhý, aby při byla při měření zajištěna dostatečná vzdálenost mezi krevním vzorkem a tělem měřícího přístroje (zamezení kontaminace), zároveň, aby nasávací hrana proužku snadno odebírala vzorek krve. K použití s přístrojem Wellion LUNA Trio.

10 kusů testovacích proužků v balení

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

KONTAKT

11 + 1 =

Elekta, s.r.o. – a MED TRUST company
V Braňce 262
CZ-252 17 Tachlovice
Tel.: +420 277 / 015 000
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz / www.wellion.cz