Testovací proužky
WellionGALILEOcompact

Wellion TESTOVACÍ PROUŽKY LUNA CHOL – PRO MĚŘENÍ CHOLESTEROLU

 

Testovací proužky Wellion LUNA jsou dokonalý technologický výrobek.
Proužky se vyrábějí v několika různých vrstvách obsahujících elektrody, které byly na proužek
naneseny speciální technologií. Během měření je generován elektrický proud, který je přepočítán a
zobrazen na displeji přístroje jako obsah cholesterolu v krvi.

Automatická kódovací technologie usnadňuje měření cholesterolu.

Během vývoje testovacích proužků Wellion LUNA jsme se snažili vyrobit testovací proužky vhodné
velikosti, umožňující tak snadné vyjímání proužků z nádobky a jejich jednoduché vložení do testovací
štěrbiny přístroje.

Konec testovacího proužku, který nasává kapku krve do reakční zóny, je dostatečně vzdálen od
samotného přístroje. Tím se zabrání potřísnění přístroje krví. K použití s přístrojem Wellion LUNA

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.

KONTAKT

11 + 9 =

Elekta, s.r.o. – a MED TRUST company
V Braňce 262
CZ-252 17 Tachlovice
Tel.: +420 277 / 015 000
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz / www.wellion.cz