Wellion Club Registrace

Ano, chci se stát členem Wellion Clubu, a souhlasím s výše uvedenými podmínkami členství. *

Paní Pán

Titul
Jméno*
Příjmení*
Ulice, čp.*
Město*
PSČ*
Telefon
E-mail*
Datum narození
Poznámky

Za registraci od nás ZDARMA dostanete zápisník diabetika a jednu tubu invertního cukrového sirupu Gold!

Souhlasím: *

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsem vyplnil do registračního formuláře, v listinné i elektronické podobě pro ruční i automatické zpracování obchodní společností Elekta, s. r. o., se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25, IČ 6307308, jakožto správcem osobních údajů a zpracovateli osobních údajů, které zpracováním pověřil správce osobních údajů prostřednictvím smlouvy o zpracování osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k marketingovým účelům, za účelem nabízení produktů a služeb značky Wellion včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách. Dále souhlasím s využitím podrobností mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím svého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a že jsem byl(a) informován(a) o svých právech dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o právu žádat o vysvětlení, o právu přístupu k osobním údajům a o právu na jejich opravu, blokování a doplnění, o možnosti kdykoli a bezplatně tento souhlas odvolat a požádat o ukončení zpracování svých osobních údajů a o jejich likvidaci na adrese elekta@elekta.cz. V případě pochybností o dodržování povinností obchodní společností Elekta, s. r. o., se mohu na tuto společnost obrátit, případně s podnětem mohu kontaktovat i přímo Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.