COVID VÝROBKY RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

Služby > Humánní diabetes > Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Domácí

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v České republice
www.diadeti.cz

Společnost STop OBezitě
www.stob.cz
www.stobklub.cz

Svaz diabetiků ČR
www.diazivot.cz
www.diabetes.cz

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
www.ipvz.cz

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
www.nconzo.cz

Státní zdravotní ústav
www.szu.cz

Diabetická asociace ČR
www.diabetickaasociace.cz

Česká diabetologická společnost ČLS JEP
www.diab.cz

Zahraniční

International Society of Hypertension
www.ish-world.com

European Society of Hypertension
www.eshonline.org

Federation of European Nurses in Diabetes (FEND)
www.fend.org

Diabetes Exercise ans Sports Association (DESA)
www.diabetes-exercise.org

International Association for the Study of Obesity (IASO)
www.iaso.org

Fédération Internationale des Podologues
fipnet.org

European Society of Endocrinology
www.euro-endo.org

European Thyroid Association
www.eurothyroid.com

European Atherosclerosis Society
www.athero.org

American Diabetes Association (ADA)
www.diabetes.org

Juvenile Diabetes Research Foundation International
www.jdrf.org

European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)
www.europeandiabetesfoundation.org
www.easd.org

International Society for Pedriatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
www.ispad.org

European Association for the Study of Diabetes (EASD)
www.easd.org

World Health Organisation
www.who.int

International Diabetes Federation
www.idf.org