COVID VÝROBKY RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

E-shop > Glukometry

Glukometry

Glukometr je přístroj určený k domácímu měření glykémie, tzv. self-monitoring (sebekontrola) glykémie.

Glykémie je u nediabetiků automaticky měřena receptory na β-buňkách, které dle glykémie ovlivňují množství vyloučeného inzulínu, čímž ji přímo ovlivní. Diabetik musí funkci β-buněk nahradit, a proto si měří glykémii glukometrem.

Podle výše glykémie a na základě předchozích zkušeností musí odhadnout množství inzulínu, které je nutno aplikovat. Záměrem self-monitoringu je, pomocí systematického měření glykémie, docílit glykemické křivky nediabetika.

Glukometry také zpravidla umí vypočítat týdenní a měsíční průměr z naměřených hodnot glykémie. To diabetikovi slouží k přibližnému odhadu hodnoty glykovaného hemoglobinu - tzn. jestli diabetes je z dlouhodobého hlediska léčen správně, či nikoliv.

Glukometr je častěji využíván diabetiky 1. typu, protože DM1 je téměř vždy léčen inzulínem. Diabetikům 2. typu, kteří nemají nárok na glukometr ze zdravotního pojištění, vycházejí vstříc výrobní firmy, které snížily cenu glukometrů pro volný prodej v lékárnách