Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatel stránek www.elekta.cz je společnost:
Elekta, s.r.o.
V Braňce 262                                                                    
252 17 Tachlovice                                                            
IČ: 63073081

Pro poskytování informací, prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracovává provozovatel některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) („GDPR“).

Zpracování osobních údajů

a) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře:
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to tyto údaje:
– Jméno, příjmení
– Poštovní adresa
– Telefonický kontakt
– E- mail
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně dodávky objednaného zboží, služeb a aktuálních akcí probíhajících na e-shopu.
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu dvou let od naší poslední komunikace.

b) Zpracování osobních údajů v případě nákupu:
V případě realizace nákupu, bude provozovatel pracovat s údaji, které uvedete. Údaje jsou definované v bodě I. A) tohoto dokumentu. Osobní údaje budou zpracovány pro potřeby realizace kupní smlouvy. Přes kontaktní údaje s vámi bude provozovatel také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.
Osobní údaje budou dále provozovatelem zpracovány pro splnění všech povinností, které vyplývají ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – provozovatel tak splní veškerá právní povinnosti.
S údaji bude provozovatel nakládat po dobu plnění kupní smlouvy a poté dva roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

c) Newslettery (obchodní sdělení):
Pokud jste nakupující zákazník a souhlasil jste při nákupu se zasíláním obchodních sdělení, bude vaše e-mailová adresa použita pro rozesílku našich novinek. A to dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste neudělil nesouhlas se zasíláním.
Vaše osobní údaje budeme po dobu 2 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: elekta@elekta.cz

d) Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

e) Provozovatel za účelem komunikace se zákazníky jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho kontakt je povinen sdělit na žádost zákazníka. Pokud zákazník má k osobním údajům otázky, kontaktuje provozovatele prostřednictvím e-mailu: elekta@elekta.cz nebo telefonicky na tel.č.: 277 015 011

f) Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Nařízení GDPR dává zákazníkovi mimo jiné právo obrátit se na provozovatele a chtít informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, může požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech má právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést
námitku.
Pokud je zákazník přesvědčen, že provozovatel s daty nenakládá správně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.