Wellion Club

 • Je club pro všechny osoby spojené s diabetem.
 • Členství ve Wellion Clubu přináší mnoho zajímavých výhod.
 • Člen clubu obdrží po registraci zdarma Mezinárodní průkaz diabetika (clubová karta).
 • Profesionální služby.
 • Speciální nabídky pouze pro členy, které se budou pravidelně obměňovat.

Podmínky
Při žádosti o členství ve Wellion Clubu zájemce o členství souhlasí s těmito podmínkami:

 • Členem může být jakákoliv fyzická osoba, která dosáhla věku 16 let a má trvalý pobyt v ČR.
 • Členem nemohou být zaměstnanci obchodní společnosti Elekta, s. r. o., zaměstnanci osob ovládaných či osob ovládajících obchodní společnost Elekta, s. r. o., a ani zaměstnanci obchodních partnerů obchodní společnosti Elekta, s. r. o.
 • Zájemce o členství musí uvést ve své žádosti o členství pravdivé informace.

Změna podmínek

 • Elekta, s. r. o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, jakož i jakékoliv nabídky a služby poskytované v rámci členství v clubu Wellion.
 • Členové budou o změnách informováni.

Ukončení

 • Členství v clubu Wellion je zdarma a lze jej kdykoliv ukončit.
 • Členové mají právo kdykoliv ukončit své členství v clubu.
 • Elekta, s. r. o., má právo kdykoliv ukončit členství jakéhokoli člena v clubu.
 • Ukončení musí být provedeno písemně (dopis, e-mail nebo fax).

Ochrana dat

 • Obchodní společnost Elekta, s. r. o., prohlašuje, že Vaše osobní údaje nebude poskytovat třetím osobám s výjimkou zpracovatelů osobních údajů.
 • Viz souhlas v registračním formuláři.

Sídlo firmy
Elekta, s. r. o.
V Braňce 262
252 17 Tachlovice
okres Praha-západ

Telefon: +420 277 015 011

e-mail: elekta@elekta.cz