COVID VÝROBKY RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

Produkty > Testovací proužky

Testovací proužky

Testovací proužky jsou naprosto nezbytnou součástí diagnostického systému glukometr-proužek.

Většina současných glukometrů využívá k měření glykémie elektrochemickou metodu, která je založena na měření elektrického proudu mezi pracovní a registrační elektrodou tzv. metodou ampérometrie.

Na testovacím proužku je úzká kapilára, kterou je krev nasávána dovnitř. Zde proběhne oxidace glukózy za vzniku peroxidu vodíku.

Čím více je glukózy v krvi, tím více vznikne molekul peroxidu vodíku. Peroxid vodíku je v glukometru elektrolyticky rozkládán na kladné kationy vodíku a záporné aniony kyslíku. Kationy kyslíku putují k registrační elektrodě katodě. Takto vzniká proud záporně nabitých částic, jenž může být změřen glukometrem jako elektrický proud. Velikost proudu odpovídá výsledné glykémii.