Vítejte na stránkách Elekta

Produkty > Diagnostika diabetické nohy

Diagnostika diabetické nohy

Základem kvalitní a komplexní péče při léčbě diabetické nohy je týmová spolupráce diabetologa, rentgenologa, cévního a plastického chirurga, pedikéra, mikrobiologa, edukátora diabetu, protetika a ševce.

V České republice se intenzivní zájem o diabetickou nohu datuje až od počátku 90. let, kdy vznikala centra ve Zlíně, Praze a Plzni.

V současné době je povinností každého diabetologického centra provozovat podiatrickou ambulanci. Každým rokem vznikají takto specializované ambulance i mimo centra.

Přesto velká část defektů stále komplexní léčbě uniká a nemocní jsou do nemocnic přijímáni s pokročilou gangrénou, kdy je jediným možným léčebným postupem včasná amputace.